“Oost en West, samen het best”

Als ik mag dromen hoop ik dat mensen zich steeds meer gaan realiseren dat ze zelf veel invloed hebben op hun fysieke én emotionele gezondheid en stappen gaan ondernemen om hier het beste uit te halen. In dat proces ben ik een groot voorstander van een samenwerking tussen de reguliere gezondheidszorg en de aanvullende behandelvormen als o.a. acupunctuur en homeopathie. Daarnaast integreer ik bewust de klassieke én de moderne vorm van acupunctuur.

De reden hiervoor is dat de Chinezen al duizenden jaren ervaring hebben in het observeren van relaties en verbanden; zij kijken door een verrekijker om een beeld te krijgen van het gehele plaatje. De reguliere geneeskunde is erg sterk in het ontleden van het lichaam en bezit een goed gedetailleerd beeld van hoe het lichaam in elkaar zit; zij beheerst de kunst van de microscoop. Mijn visie is als we de verrekijker en de microscoop combineren we een bijzonder volledig beeld hebben van de mens, waardoor ons vermogen om te genezen sterk zal toenemen.

OOST

De Traditionele Chinese geneeswijze bestaat al duizenden jaren en is in de loop der tijd verfijnd op basis van onderzoek en ervaringen. Ze vindt haar oorsprong in de unieke, veelomvattende en systematische opgebouwde structuur waaronder de filosofie van Yin en Yang, de Vijf Elementen, de Orgaanleer en het Meridiaanstelsel. Door deze structuur kunnen alle mogelijke klachten, zowel fysiek als mentaal, op een passende manier benoemd en behandeld worden. Deze geneeskundige visie werd met name afgeleid van de Taoïstische filosofie, maar ook het Confucianisme en het Boeddhisme hebben hun sporen nagelaten.

Vanuit deze Traditionele Chinese leer zijn verschillende stromingen van behandeling ontstaan. Hieronder vallen Acupunctuur, Tuina, Kruidenleer, Voedingsleer en Medische QiGong. Diagnose binnen deze leer wordt gesteld door middel van een anamnese (vraaggesprek) en door pols- en tongdiagnostiek. Pink Lotus richt zich op Acupunctuur en Tuina. Daarnaast worden speciale klassieke behandelmethoden ingezet voor specifieke klachten, denk hierbij aan Coaching, Cupping, Guasha, Moxa en Voedingsadviezen.

& WEST

In de loop van de jaren zijn er veel moderne stromingen ontstaan in acupunctuur. De meest diepgaande en effectieve vorm die ik heb kunnen ontdekken is de BBRS acupunctuur.

Al geruime tijd werd vermoed dat er een groot intern communicatienetwerk in het lichaam bestaat wat alles omvattend is. Inmiddels heeft Prof. van Wijk van de Universiteit van Utrecht het bestaan van dit systeem onderzocht en bevestigd. Hij heeft gekozen voor de naam BBRS wat Basis Bio Regulatie Systeem betekent, om zo weer te geven dat het een alles omvattend systeem in de mens is wat het vermogen heeft om informatie en prikkels door te geven. De ontdekking van dit systeem verklaart mede waarom acupunctuur werkt.

De BBRS acupunctuur werkt specifiek op dit systeem. Deze behandelvorm is gebaseerd op twee belangrijke pijlers: de biologische ECIWO-theorie van Prof. Yingqing Zhang (China) en de Parallel acupunctuur van Hugo Nielsen (Denemarken).

Prof. Zhang was een bioloog die ontdekte in de jaren ’70 dat het lichaam uit 216 verschillende eenheden bestaat die allen corresponderen met elkaar en elkaar kunnen beïnvloeden. Zo kun je d.m.v. het behandelen van 1 punt alle bijbehorende gebieden mee behandelen. Dit is bijzonder effectief. Uiteindelijk heeft Dr. Ang, zijn collega en geleerd acupuncturist, een acupunctuursysteem ontwikkeld om te werken op dit systeem.

Hugo Nielsen heeft doet al ruim 40 jaar onderzoek op dit gebied en is de ontdekker van Parallel Acupunctuur. Door zijn jarenlange ervaring en onderzoek heeft hij ontdekt dat je met diverse punten op (met name) de voeten en handen, via het BBRS, de grote regelsystemen in het lichaam kunt activeren en/of balanceren.

De combinatie van het werk van deze geleerden levert een veelomvattend acupunctuur behandelsysteem met grote effectiviteit.

SAMEN HET BEST.

In de praktijk betekent het dat we de Oosterse filosofie en de Westerse theorie met elkaar verweven en heel gericht kunnen kijken waar de klacht en oorzaak zich bevinden. Op basis daarvan kiezen we weloverwogen het bijbehorende systeem om gericht op het probleem te werken. Hierdoor is het mogelijk om heel nauwkeurig en krachtig in te werken op het zelf herstellende vermogen van het lichaam.