Pink Lotus Moxa

Moxa ofwel bijvoetkruid heeft een verwarmende werking. Dit kruid kan op verschillende manieren toegepast worden. Het ruwe kruid kan in torentjes op de huid geplaatst worden, een sigaar van moxa kan boven de huid of tegen een acupunctuurnaald gehouden worden of een lamp met dezelfde verwarmende eigenschappen wordt geplaatst om het lichaam te verwarmen. De toepassing hangt af van de aard van de klacht. Met name bij klachten waar een vorm van koude, leegte of blokkade naar voren komen kan moxa een heilzame werking brengen.

 

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie, bel 06 – 43 99 83 86.

Voor meer informatie over vergoedingen en tarieven, klik hier.