Pink Lotus Coaching

Verandering is essentieel voor herstel. Verandering van levensstijl, verandering van gedachtegangen, verandering van omgaan met emoties, etcetera. Als je bereid bent in de spiegel te kijken en je gewoontes aan te passen, dan ondersteun je het herstelproces én zorg je ervoor dat je minder kans hebt om terug te vallen in de oude situatie.

Tijdens het behandeltraject zal coaching worden afgestemd zodat het zo goed mogelijk aansluit bij jouw persoonlijkheid en het stadium waarin je binnen het traject staat. De basis van elke behandeling is acupunctuur. Coaching en fysieke behandeling zal altijd gecombineerd worden. 

De verschillende toegepaste coachingsmethoden zijn:

Coaching volgens filosofie van Traditional Chinese Medicine:
In Traditional Chinese Medicine (TCM) wordt behandeld vanuit de visie dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat betekent fysieke klachten een emotionele oorzaak kunnen hebben en andersom.

Gezondheid is een staat van zijn, waarin je energie vrij kan stromen op alle niveau’s. Op lichamelijk vlak gaat het om een gezonde werking van alle organen en processen in je lijf. Op emotioneel vlak is het van belang dat je verstand en gevoel met elkaar in balans zijn. Daarnaast wordt gekeken naar de verschillende emoties en de uiting ervan. Als basis voor de twee voorgaande niveau’s wordt aandacht besteed aan je ziel. Belangrijke vragen die hierbij centraal staan zijn: Ben je vrijelijk jezelf? Volg je je hart en je diepste verlangens?

Inzicht hierin wordt verkregen vanuit de traditionele leer van Vijf Elementen. In de loop van het behandeltraject krijg je steeds meer inzicht in wie je bent, wat je hart je ingeeft en hoe je je leven kunt vormgeven zodat het werkelijk bij je past.

NLP:
Neuro-Linguistisch Programmeren, kortweg NLP houdt in:

  1. Neuro- verwijst naar de interactie tussen lichaam en geest (ons zenuwstelsel en zintuigen) en de interpretatie van signalen door het brein
  2. Linguistisch wijst op de invloed van taal en non-verbale communicatie op onze waarnemingen
  3. Programmeren verwijst naar een intern programma, denk bijvoorbeeld aan bepaalde routines, patronen en denkwijzen die wij ons bewust of onbewust eigen hebben gemaakt.

NLP is een succesvolle techniek die je op verschillende vlakken tegenkomt, bijvoorbeeld in het zakenleven, bij topsport en natuurlijk op gebied van personal coaching. Het gaat om de beïnvloeding van de geest en het verkrijgen van inzicht binnen een situatie om een doel te behalen. Door middel van gesprek en oefening gaan we op zoek naar blokkades en belemmerende denkpatronen. Wanneer deze gevonden zijn kunnen we kijken naar de beste manieren om een oude of nieuwe situatie te benaderen en om veranderingen aan te brengen in je leven.


Intuïtieve coaching:
In de maatschappij waarin we leven bepaalt het verstand de meeste van onze handelingen. Alles wordt wetenschappelijk onderzocht en verklaard. Het logische staat voorop. Vanuit het gevoel denken is onmeetbaar en brengt soms onzekerheid met zich mee. Toch is dit vaak je grootste kracht.

Heb je wel eens gehad dat je ergens een voorgevoel over had, maar het lukte je niet om je vinger er achter te krijgen? Op papier ziet het er perfect uit, van binnen voelt het echter niet goed, iets probeert je dat duidelijk te maken. Dit gevoel, je intuitie, is je natuurlijke wijsheid.

In deze vorm van coaching draait het om het intuïtief beslissen. Om meer vat te krijgen op de juiste keuze in een situatie is het soms nodig om een beslissing te nemen vanuit het onbewuste, vanuit het gevoel, vanuit de tenen. Dit is wat men bedoelt met: Volg je hart!

Professional organizing:
We leven in een wereld vol stress. Er is een continu gebrek aan orde: het huis moet opgeruimd worden, de werkplek is weer een grote rommel, de kinderen moeten opgehaald worden… Het heeft allemaal impact op ons.

Voel je je soms slaaf van je bezittingen of een gevangene van je eigen tijdschema?

Het leven is een stuk gemakkelijker wanneer alles op zijn plek staat.

Wanneer je geen tijd verliest door het zoeken naar je favoriete album. Als je eenmaal die kast – waar je niet in durft te kijken – hebt geordend, dan heb je ook een deel in jezelf op orde gebracht. Het resultaat is rust en overzicht. Is de administratie weer niet in orde? Of krijg je commentaar van je baas dat je deadline niet gehaald is? Heb je te weinig uren in je dag? Wordt de chaos je te veel? Dan is professional organizing iets voor jou.

Een opgeruimd huis en een georganiseerde werkplek leveren een grote bijdrage aan ons persoonlijke welzijn. Zo creëer je tijd voor de leuke dingen in het leven in plaats van deze momenten in stress door te brengen en achter de feiten aan te lopen.